תצוגה ומכירת תכשיטים

יום חמישי, 7.12.2017 משעה 10.00 עד 21.00

קרית אונו, רח' יצחק רבין 35 דירה 12, משפ' בן דיין

מכירת תכשיטים